Ankara'da klasik usullerle çalışan gıda toptancıları, organize olarak bugün bile ülkemizin bir çok ilindeki gıda sitelerinin yapılmasına örnek olan kooperatiflerin başlangıcı olan GİMAT'ın (Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ankara Toptancıları) kuruluşunu gerçekleştirmişlerdir.

GİMAT, 14.01.1993 tarihinde "Yeni Gimat Sitesi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi" olarak kurulmuştur. 1995 yılında gerçekleştirilen ihale sonucunda Et Balık Kurumunun 100.725 m2 büyüklüğündeki Ankara Et Kombinası arsası Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yaklaşık 30 milyon USD peşin bedelle satın alınmıştır.

1998 yılı içinde kooperatifin türü değiştirilerek işletme kooperatifine dönüştürülmüş ve ünvanı S.S. Yeni Gimat İşyerleri ve Alışveriş Merkezleri İşletme Kooperatifi olmuştur. 30.07.1999 tarihinde Yeni Gimat İşyerleri İşletmesi A.Ş. ünvanlı anonim şirkete dönüşerek 1.050 kurucu ortaklı bir yapıya sahip olmuştur. 14.09.1999 tarihinde ortak sayısı nedeniyle mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde hisse senetleri halka arz edilmiş sayılarak Sermaye Piyasası Kurulu kaydına alınmıştır.

Alınmış olan arsa İmar Planı düzenlemesi ile İfraz işlemine konu olmuş ve iki parsele ayrılmıştır. Migros Türk T.A.Ş. ile Arsa Karşılığı İnşaat Sözleşmesi çerçevesinde 43345 ada 1 parsel üzerinde %30,26'sı Migros Türk T.A.Ş.'ye, %69,74'ü Şirketimize ait olmak üzere Alışveriş Merkezi inşaatı gerçekleştirilmiştir. Ağustos 1999 yılında faaliyete geçen alışveriş merkezi ile özlenilen bir özelleştirme ve gerçek anlamda sermayenin tabana yayıldığı örnek bir halka açık şirket modeli başarı ile hayata geçirilmiştir.

Haziran 2004 tarihinde Şirketimize ait olan 43344 ada 2 nolu parsel üzerinde inşaatı tamamen Şirketimizce yapılan II. Etap alışveriş merkezinin yapımına başlanmış, 23 aylık bir süre içerisinde tamamlanarak Mayıs 2006 tarihinde hizmete açılmıştır. Migros AVM ile birleşen II. Etap bir bütün olarak hizmete açıldığı tarih itibariyle Türkiyenin en büyük alışveriş merkezi konumuna gelerek ANKAmall ismini almıştır.

Mayıs 2008 itibarı ile 263 oda ve 575 yatak kapasiteli otelimiz Crowne Plaza Oteli olarak hizmete girmiştir.

25.04.2000 tarihinde kayıtlı sermaye sistemine geçen Şirketimiz 14.03.2013 tarihinde SPKdan GYOya dönüşüm izni almış ve Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ünvanı ile dönüşüm işlemlerini tamamlayarak payları 16.08.2013 tarihinde Borsa İstanbulda YGGYO kodu ile işlem görmeye başlamıştır.