2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin olarak kar dağıtım politikası;

  • İlgili mevzuatta düzenlenen oran ve miktarların altında kalmamak kaydıyla ve Şirketin finansal durumu olanak verdiği sürece, Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul onayına sunulacak kaın dağıtımına ilişkin öneride, en yüksek oran ve miktarlarda temettü dağıtılmasının gözetilmesi,
  • Kar payı avansı uygulamasına gidilmemesi

şeklinde belirlenmiştir.