A ve B hisse ne demektir?

Şirketimizin sermayesi A ve B Grubu paylara ayrılmıştır. 241.920.000.-TL.'lik Şirketimiz sermayesinin 420.000.-TL'lik kısmı A Grubu, 241.500.000.-TL’lik kısmı ise B Grubu paylardan (hisselerden) oluşmaktadır.

A Grubu payların 7 kişilik yönetim kurulu üye seçiminde 4 aday belirleme imtiyazı bulunmaktadır. Bundan başka bir imtiyazı yoktur. A Grubu paylar Borsada işlem görmez, B Grubu paylar Borsa İstanbul'da işlem görmekte alım-satım konusu olmaktadır.

Benim A ve B Grubu hissem var bu tam bir hisse ediyor mu?

Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilen Bedelsiz Sermaye Artırım işlemleri sonrasında 400.-TL'lik A grubu ve 160.880.- TL'lik nominal değerde B Grubu hisseye sahip olmanız halinde bu eski deyişle bir tam hisse etmektedir.

Tam hisse ne demektir?

Şirketimiz sermayesi olan 241.920.000 TL kooperatiften gelen üyelik yapısının bozulmaması amacı ile 1.500 adet tam hisseye bölünmüş addedilmiştir. Tam hisse deyimi buradan gelmektedir.

Borsaya kote olma öncesi 400.-TL A Grubu ve 160.880.-TL. B Grubu hisseye aynı anda sahip olunması durumunda (toplam 161.280.-TL'lik pay sahipliği) 1 tam hissesi olduğu söylenebilirken ve genelde borsa dışı pay devirleri tam hisse, yarım hisse gibi miktarlarla devir konusu edilirken, artık borsaya kote olma sonucunda B Grubu paylar 1 TL'lik nominal değerler üzerinden alım satım konusu olmaktadır.

Bu itibar ile artık tam hisse, yarım hisse gibi kavramlar anlamını yitirmiş olup kaç Liralık nominal değerde B Grubu ve A Grubu hisseniz olduğu önem taşımaktadır.

Elimde birden (400.-TL'den) fazla A Grubu hissem olursa genel kurulda bunları imtiyazlı olarak kullanabilir miyim?

Esas sözleşmemize göre A Grubu pay sahiplerinin imtiyazlarını genel kurulda sadece 400.-TL'lik A Grubu payı için kullanabilecektir. Örneğin 1.200.-TL’lik A Grubu paya sahip ortağımız sadece 400.-TL’lik A Grubu payı için imtiyazlı pay sahipleri genel kurulunda oy kullanabilecek geriye kalan 800.-TL’lik A Grubu payı için oy kullanamayacaktır.

Hisse senetlerini nasıl alıp satabilirim?

Hisse senetlerinizin bulunduğu aracı kurum ve acentalarına B Grubu hisse senetleriniz için alım satım emri vermek suretiyle işleminizi İstanbul Borsa’sında oluşan fiyatlardan gerçekleştirebilirsiniz.

A Grubu nama yazılı paylar borsada işlem görmediği için bu senetleri borsa dışında satabilirsiniz/alabilirsiniz. Devrin Şirketimize karşı hüküm ifade edebilmesi için Yönetim Kurulunun onayı gerektiği için Şirketimiz ile irtibata geçebilirsiniz.

Kar payımı nasıl alacağım?

Kar paylarınız, hisse senetlerinizin bulunduğu aracı kurumdaki hesabınıza yatırılacaktır. Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından, tarafımızca ödenen kar payları kar payı dağıtım tarihi itibarı ile ortakların hesaplarına aktarılmaya başlanacaktır. Bu işlem 3-4 gün sürebilmektedir. Hesabınıza yatan kar paylarını başka bir kuruma/bankaya aktarmak istemeniz halinde hisse senetlerinizin bulunduğu aracı kuruma talimat vermeniz gerekmektedir.

Benim 1 tam hissem var, ne kadar kar payı alırım?

Kar payı açısından pay grupları arasında imtiyaz olmadığı için ortaklarımız yönetim kurulunun teklifi ve genel kurul onayı ile 1 TL nominal hisseye dağıtılması kararlaştırılacak oran ve miktarda kar payı alacaklardır

Şirket hakkında bilgi almak istersem nereye başvurmam gerekir?

Şirketimiz hakkında bilgi sahibi olmak isteyen ortaklarımız Yatırımcı İlişkiler Bölümünü 0312 541 1471 numaralı telefondan arayabilir veya şahsen görüşebilirler.

Aldığım kar payını beyan edecek miyim?

Bu konuda yanlış işlem yapmamak için vergi dairesi ile ilişkiye geçerek, Mükellef Hizmetleri Merkezinden yardım almanız mümkündür. Ayrıca, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanmış olan “ Menkul Sermaye İradı Elde Edenler İçin Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Kılavuzu” ndan da yararlanabilirsiniz. Veya Vergi Müşavirinizden faydalanma olanağınız da bulunmaktadır.

Burada yapılan açıklamalar sizi bilgilendirme amaçlı olup buna dayanarak yapılacak işlemler nedeniyle sorumluluk kabul edilmez.

Hisse senetleri nerede ve nasıl saklanmaktadır?

Kaydi sisteme geçiş ile birlikte, Borsada işlem gören hisse senetlerinin fiziki basım ve hareketi ortadan kalkmış olup söz konusu hisse senetleri ve bunlara ilişkin haklar Merkezi Kayıt Kuruluşu(MKK) tarafından bilgisayar ortamında izlenmeye başlamıştır. MKK’ya üye olan Şirketimizin ortaklarına ilişkin kayıtlar bu kuruluş tarafından tutulmaktadır.