Kurumsal Yönetim Komitesi

Başkan: Hüseyin Emre UZER (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi)
Üye: Levent ARTUK (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi)
Üye: Burçin GÖZLÜKLÜ (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi)
Üye: Saygın SORAN   (Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu )

Denetim Komitesi

Başkan: Burçin GÖZLÜKLÜ (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi)
Üye: Levent ARTUK (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi)
Üye: Hüseyin Emre UZER (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi)

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Başkan: Levent ARTUK (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi)
Üye: Mahmut KARABIYIK (Yönetim Kurulu Üyesi)
Üye: Hüseyin Emre UZER (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi)
Üye: Burçin GÖZLÜKLÜ (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi)