Ticari Unvan : Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

İşlem Gördüğü Borsa ve Pazar : BIST- Yıldız Pazar

İşlem Sembolü : YGGYO

Ticaret Sicil Tarihi : 30/07/1999

Ticaret Sicil Numarası : 92021

Vergi Dairesi ve Nosu : Ankara Kurumlar Vergi Dairesi- 9480138066