2023 Yılı Olağan Genel Kurulu

+ 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

+ 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Hazirun Sonucu

+ 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı, Gündem ve Bilgilendirme Metni

+2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Vekaletname Örneği 

+Örnek Vekaletnamenin Nasıl Doldurması Gerektiğine İlişkin Açıklamalı Anlatım

2022 Yılı Olağan Genel Kurulu

+ 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı 

+ 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı, Gündem ve Bilgilendirme Metni

+ 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Vekaletname Örneği

+ 2022 Yılı Kar Dağıtım Tablosu

2021 Yılı Olağan Genel Kurulu

+ 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Listesi

+ 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrı, Gündem Bilgilendirme ve Vekaletname  

+ 2021 Kar Dağıtım Tablosu

+ İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantı Tutanağı ve Hazirun Listesi

+ İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantı Çağrı,Gündem Bilgilendirme ve Vekaletname

 

2020 Yılı Genel Kurulu

+ Genel Kurul Toplantı Tutanağı  

+ Olağan Genel Kurul Hazirun Listesi 

+ 2020 Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrı, Gündem Bilgilendirme, Vekaletname 

+ 2020 Kar Dağıtım Tablosu

+ Gündem 

+ Vekaletname 

 

2019 Yılı Genel Kurulu

+ Genel Kurul Toplantı Tutanağı 

+ Olağan Genel Kurul Hazirun Listesi 

+ 2019 Yılı Faaliyet Raporu 

+ Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrı, Gündem Bilgilendirme, Vekaletname 

+ 2019 Kar Dağıtım Tablosu

 

2018 Yılı Genel Kurulu

+ Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı  

+ Olağan Genel Kurul Hazirun Listesi  

+ İmtiyazlı Pay Özel Kurul Toplantı Tutanağı  

+ İmtiyazlı Pay Özel Kurul Hazirun Listesi

+ Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrı, Gündem Bilgilendirme, Vekaletname   

+ İmtiyazlı Kurulu Toplantı Çağrı, Gündem Bilgilendirme, Vekaletname  

+ 2018 Kar Dağıtım Tablosu

2017 Yılı Genel Kurulu

+ Genel Kurul Toplantı Tutanağı  

+ Hazirun Listesi  

+ Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrı, Bilgilendirme, Vekaletname 

+ Olağan Genel Kurul Toplantı Gündem 

+ 2017 yılı Kar Dağıtım Tablosu 

+ SPK Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni 

2016 Yılı Genel Kurulu

+ Toplantı Tutanağı
+ Hazirun Listesi
+ Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrı, Bilgilendirme, Vekaletname
+ Olağan Genel Kurul Toplantı Gündem
+ 2016 yılı Kar Dağıtım Tablosu

2015 Yılı Genel Kuruluna Katılanlar Cetveli

+ 24 Nisan 2016 Genel Kurul Toplantisi

2015 Yili Genel Kurulu Toplanti Tutanaklari

+ Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
+ İmtiyazlı Genel Kurul Toplantı Tutanağı

2015 Yılı Olagan Genel Kurulu

+ A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantı Çağrı, Gündem, Vekaletname
+ Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrı, gündem, vekaletname
+ Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
+ 2015 yılı Kar Dağıtım Tablosu
+ Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları