Birleşme Başvurusu

Şirketimiz 19 Eylül 2017 tarihli yönetim kurulu toplantısında bağlı ortaklığı Anadolu Gayrimenkul Yönetimi A.Ş. ile devralma yoluyla birleşme kararı almıştır. Birleşmeye onay verilmesi için 25 Eylül 2017 tarihinde  Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmuştur.  SPK tarafından 3 Kasım 2017 tarihinde birleşme nedeniyle hazırlanan duyuru metnine onay verilmiştir. Sözkonusu birleşme işlemi 14 Kasım 2017 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

+ SPK Onaylı Duyuru Metni 

+ Birleşme Sözleşmesi  

+ Tahmini Açılış Bilançosu  

+ Yeni Gimat Mali Tabloları  

+ Anadolu Gayrimenkul Mali Tabloları  

+ Yeni Gimat 30 Haziran 2017 

+ Anadolu 30 Haziran 2017