Kurumsal Yönetim Komitesi

Başkan: Şebnem ERGÜN
Üye: Prof. Dr. Ali ALP (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi)
Üye: Arefe MADEN (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi)

Denetim Komitesi

Başkan: Arefe MADEN (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi)
Üye: Prof. Dr. Ali ALP (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi)
Üye: Şebnem ERGÜN

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Başkan: Prof. Dr. Ali ALP (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi)
Üye: Mahmut KARABIYIK
Üye: Şebnem ERGÜN
Üye: Arefe MADEN (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi)